Tylko Słowo

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a sługa mój odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób … Czytaj dalej Tylko Słowo

Myśl na Adwent

„W szkole syryjskiej św. Efrem reprezentuje nurt, który można by nazwać chrystologią ‚lokacyjną’. W jego oczach Słowo Boże zajmuje szereg kolejnych miejsc, z których każde jest w jakimś sensie łonem: niebiańskie łono Ojca, w którym Jezus został odwiecznie poczęty w swej boskości; ziemskie łono Najświętszej Maryi Panny, w którym był poczęty i noszony w swym człowieczeństwie; wodne łono Jordanu, w którym został ochrzczony jako człowiek; śmiertelne łono … Czytaj dalej Myśl na Adwent

Wstrząs Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie … Czytaj dalej Wstrząs Adwentu

Myśl na Adwent

„Nawet mikroskopijne życie ludzkiego embriona było godne samego Boga, zostało zatem uświęcone i dopuszczone do Bożej tajemnicy. Dlatego (…) życie Jezusa pod sercem Matki jest najważniejszym motywem, by przyjąć naukę Kościoła w kwestii godności i nienaruszalności poczętego życia ludzkiego. Poprzez Wcielenie człowiek poznaje prawdę o swoich początkach, zanim w naszych czasach odsłoniła je nauka”. abp Stanisław Nowak